Sanda 2017-01-30

 

Verksamhetsplan 2017 SSRK-Gotland

 

Under våren kommer en träningshelg som vänder sig till både retriever och spanielägare att ske, i år kommer vi att använda oss av externa instruktörer. Information finns på hemsidan, håll utkik här. 

Viltspårsprov kommer att arrangeras under våren och hösten. Även kurser och träningar finns med som kommande verksamhet inom viltspårdelen. 

B-prov för retriever kommer att genomföras under våren och hösten. Samtliga klasser kommer att bedömas. Ett kkl för retriever kommer att ske under hösten på kanin. Det uppskattade workingtestet

kommer att ske under sommaren. 

Utställningen kommer även i år vare en dubbelutställning som genomförs i 6-7 maj på Lövsta i Roma. 

Romaprovet för spaniels kommer att genomföras under hösten vid lämplig tidpunkt som meddelas senare. I år är det 40-gången som provet arrangeras på samma provmark vilket kommer att firas på lämpligt sätt.  Spanielträning, vattenprov och fältprov kommer att arrangeras löpande under året även ett kaninprov kommer att genomföras. 

FB-R. Funktionsbeskrivning retriever anordnas 25-26 mars. Dessa datum kommer fem personer att genomföra sin praktik för att sedan vara färdiga funktionärer. Det finns även planer på att utbilda någon av dessa funktionärer till testledare under året. 

Utöver detta kommer det att löpande hållas kurser och utbildningar under året. 

Detta är en plan för kommande verksamhetsår vilket innebär att det kan förekomma förändringar. 

Information kommer löpande att finnas på hemsidan www.ssrkgotland.se

 

Erik Bergh

Ordförande